Verktyg för uppföljning och utvärdering av sociala investeringar

Syftet med verktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna, liksom att underlätta uppföljningen av satsningar genom att samla indikatorer, processmått, effektmått, enkäter och dokument på ett ställe. Verktyget utvecklades under 2015 i nära samarbete med Norrköping och Örebro.

Logga in Anmäl intresse